fbpx

Chương trình đào tạo – Điện tử Công nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHSPKTV, ngày        /       /2017

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh).

Tên ngành, nghề: Điện tử công nghiệp
Mã ngành, nghề: 6520225
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.
Thời gian đào tạo: 2,5 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Tốt nghiệp  ngành/nghề Điện tử công nghiệp trình độ cao đẳng người học có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng về ngành, nghề điện tử công nghiệp; có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên ngành/nghề; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc vấn đề phức tạp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm hướng dẫn tối thiểu, giám sát, đánh giá đối với nhóm thực hiện những nhiệm vụ xác định.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức

+ Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hoá, xã hội, về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và các hoạt động xã hội.

+ Có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp tiếng anh cơ bản.

+ Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản: Sử dụng máy vi tính, xử lý văn bản Word, sử dụng bảng tính Excel, sử dụng trình chiếu PowerPoint, sử dụng Internet để tra cứu thông tin.

+ Mô tả được quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn thiết bị điện – điện tử.

+ Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các linh kiện điện tử, đặc biệt là các linh kiện điện tử chuyên dùng trong lĩnh vực công nghiệp.

+ Phân tích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử, các bộ biến đổi công suất.

+ Giải thích được các ký hiệu thuật ngữ chuyên ngành trên sơ đồ mặt bằng vị trí, sơ đồ đi dây, sơ đồ nguyên lý của các hệ thống điều khiển dùng PLC, các hệ thống điều khiển dùng vi xử lý và các tủ điều khiển  thiết bị công nghiệp.

1.2.2. Kỹ năng

+ Sử dụng tiếng anh để trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.

+ Đọc được bản vẽ điện, nhận biết chính xác các ký hiệu trong sơ đồ, tra cứu được thiết bị qua các kí tự chữ – số, thống kê lập biểu chính xác số lượng, chủng loại vật tư và thiết bị.

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đo lường Điện – Điện tử.

+ Sử dụng thành thạo bộ dụng cụ, thiết bị sửa chữa điện tử cầm tay.

+ Đọc, đo được trị số, cực tính và xác định được phẩm chất các loại linh kiện điện tử, khí cụ điện.

+ Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ và thiết kế mạch điện tử để thiết kế mạch điện tử cơ bản theo đúng quy trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong thời gian quy định.

+ Gia công, lắp ráp, hiệu chỉnh được các mạch điện tử, các bộ biến đổi công suất bằng phương pháp thủ công và bằng máy gia công mạch mạch điện tử chuyên dụng theo đúng quy trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong thời gian quy định.

+ Bảo trì được các hệ thống điện tử công nghiệp đơn giản.

+ Sửa chữa được các bảng mạch điện tử công nghiệp, các hệ thống đo luờng điện tử, các thiết bị và hệ thống bảo vệ cơ bản đúng thời gian quy định.

+ Thiết kế và gia công được các bảng quảng cáo bằng LED theo đúng yêu cầu kỹ thuật của khách hàng trong thời gian quy định.

+ Xác định, phân tích và đánh giá thông tin trong phạm vi rộng một cách có nhận thức và tư duy sáng tạo.

+ Truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm việc;

+ Vận dụng sáng tạo các kiến thức chuyên môn, kiến thức công nghệ thông tin, kiến thức về văn hóa – xã hội để thực hiện công việc trong các điều kiện khác nhau.

1.2.3. Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong lĩnh vực điện tử công nghiệp ở các điều kiện làm việc khác nhau;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định trong lĩnh vực điện tử công nghiệp; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

+ Tự tìm việc làm, tạo việc làm cho người khác sau khi tốt nghiệp hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn;

+ Tổ chức kỷ luật cao và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành/nghề Điện tử công nghiệp trình độ cao đẳng có thể làm việc tại:

  • Các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử;
  • Các dây chuyền sản xuất tự động;
  • Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm điện tử công nghiệp, hệ thống máy vi tính;
  • Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện tử;
  • Thành lập công ty, cửa hàng kinh doanh, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, điện tử, máy tính.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

  • Số lượng học phần, mô-đun phải tích lũy: 21
  • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 70 tín chỉ (không tính GDQP-AN và GDTC)
  • Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 12 tín chỉ
  • Khối lượng các học phần, mô-đun giáo dục chuyên nghiệp: 58 tín chỉ
  • Khối lượng lý thuyết: 565 tiết (giờ); Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1325 tiết (giờ);

3. Nội dung chương trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Mã HP, 9MĐ Tên học phần, mô-đun Số tín chỉ

 

 

 

 

 

 

Thời gian (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành

(TH, TN, BT, TL)

Thi, Kiểm tra Điều kiện tiên quyết
I Khối kiến thức Giáo dục đại cương: 12 180 105 63 12
I.1 Giáo dục đại cương bắt buộc: 12 180 105 63 12
1 3ML001DC Chính trị 4 60 43 13 4 Không
2 3TQ001DC Giáo dục Quốc phòng – An ninh 4* 60 46 10 4 Không
3 3TQ002DC Giáo dục thể chất 2* 30 13 15 2 Không
4 3NN001DC Tiếng Anh cơ bản 1 2 30 10 18 2 Không
5 3NN002DC Tiếng Anh cơ bản 2 2 30 10 18 2 3NN001DC
6 3TN001DC Nhập môn tin học 2 30 20 8 2 Không
7 2ML004DC Pháp luật đại cương 2 30 22 6 2 Không
I.2 Giáo dục đại cương tự chọn: 0 0 0 0 0
       
II Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp: 58 1710 460 1136 114  
II.1 Giáo dục chuyên nghiệp LT bắt buộc: 2 30 28 0 2
8 3DT101CD Giải tích mạch điện 2 30 28 0 2 Không
II.2 Giáo dục chuyên nghiệp TH bắt buộc: 46 1380 342 946 92  
9 3DT201CD Lắp mạch điện tử cơ bản 2 60 18 38 4 Không
10 3DN220CD Sửa chữa thiết bị điện hạ áp 2 60 18 38 4 Không
11 3DT202CD Lắp mạch điện tử tương tự 2 60 18 38 4 3DT101CD
12 3DT203CD Lắp mạch điện tử số 2 60 18 38 4 Không
13 3DT204CD Lắp mạch cảm biến 2 60 18 38 4 Không
14 3DT205CD Thiết kế và gia công mạch điện tử. 4 120 36 76 8 3DT201CD
15 3DT206CD Lập trình vi điều khiển cơ bản. 2 60 18 38 4 3DT203CD
16 3DT209CD Lắp mạch điện tử công suất 2 60 18 38 4 3DT201CD
17 3DN205CD Lập trình PLC cơ bản 2 60 18 38 4 3DN220CD
18 3DN221CD Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ điện và điện khí nén 2 60 18 38 4 3DN220CD
19 3DT213CD Thực tập sản xuất tại doanh nghiệp 10 300 60 220 20 3DN221CD
20 3DT214CD Thực tập tốt nghiệp 14 420 84 308 28 3DN221CD
II.3 Giáo dục chuyên nghiệp LT tự chọn: 0 0 0 0 0
       
II.4 Giáo dục chuyên nghiệp TH tự chọn: 10 300 90 190 20
Chọn 01 trong 02 MĐ sau:
21 3DT207CD Lập trình vi điều khiển ứng dụng. 2 60 18 38 4 3DT204CD
22 3DT208CD Thiết kế mạch quảng cáo dùng vi điều khiển 2 60 18 38 4 3DT204CD
Chọn 01 trong 02 MĐ sau:
23 3DT210CD Bảo trì thiết bị điện tử dân dụng. 4 120 36 76 8 3DT205CD
24 3DT211CD Bảo trì máy vi tính. 4 120 36 76 8 3DT205CD
Chọn 01 trong 02 MĐ sau:
25 3DT212CD Lắp đặt, bảo trì mô hình dây chuyền sản xuất tự động. 4 120 36 76 8 3DT209CD
26 3DT236CD Bảo trì thiết bị lạnh công nghiệp 4 120 36 76 8 3DT209CD
  Tổng cộng (không tính GDQP-AN và GDTC): 70 1890 565 1199 126

Ghi chú: Các mô-đun tự chọn, người học chọn học 10 tín chỉ trong tổng số 20 tín chỉ tự chọn).

4. Kế hoạch giảng dạy

TT Mã HP Tên học phần Loại tín chỉ Điều kiện

tiên quyết

Học kỳ
Bắt buộc Tự chọn
1 3TQ002DC Giáo dục thể chất 2* Không I
2 3NN001DC Tiếng anh cơ bản 1 2 Không
3 3TN001DC Nhập môn tin học 2 Không
4 2ML004DC Pháp luật đại cương 2 Không
5 3DT101CD Giải tích mạch điện 2 Không
Cộng HK I 10 0
6 3NN002DC Tiếng anh cơ bản 2 2 3NN001DC  
7 3DT201CD Lắp mạch Điện tử cơ bản 2 Không
8 3DT202CD Lắp mạch Điện tử tương tự 2 3DT101CD
9 3DT203CD Lắp mạch Điện tử số 2 Không
10 3DT204CD Lắp mạch Cảm biến 2 Không
11 3TQ001DC Giáo dục Quốc phòng- An ninh 4* Không
Cộng HK II 14 0
12 3ML001DC Chính trị 4 Không III
13 3DN220CD Sửa chữa thiết bị điện hạ áp 2 Không
14 3DT205CD Thiết kế và gia công mạch điện tử 4 3DT201CD
15 3DT206CD Lập trình vi điều khiển cơ bản 2 3DT203CD
16 3DT207CD Lập trình vi điều khiển ứng dụng. 2 3DT204CD
17 3DT208CD Thiết kế mạch quảng cáo dùng vi điều khiển. 2 3DT204CD
18 3DT209CD Lắp mạch Điện tử công suất 2 3DT201CD
Cộng HK III 14 2
19 3DN205CD Lập trình PLC cơ bản 2 3DN220CD IV
20 3DN221CD Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ điện và điện khí nén 2 3DN220CD
21 3DT210CD Bảo trì thiết bị điện tử dân dụng. 4 3DT205CD
22 3DT211CD Bảo trì Máy vi tính. 4 3DT205CD
23 3DT212CD Lắp đặt, bảo trì mô hình dây chuyền sản xuất tự động 4 3DT209CD
24 3DT236CD Bảo trì thiết bị lạnh công nghiệp 4 3DT209CD
Cộng HK IV 4 8
25 3DT213CD Thực tập sản xuất tại doanh nghiệp 10 3DN221CD V
26 3DT214CD Thực tập tốt nghiệp 14 3DN221CD
Cộng HK V 24 0

5. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần, mô-đun.

5.1. Chính trị                                                                                                                    4 TC

– Điều kiện tiên quyết: Không

– Nội dung: Giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, về vai trò lãnh đạo, đường lối và chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trên cơ sở đó giúp sinh viên tự ý thức trách nhiệm rèn luyện, học tập, phát huy  truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5.2. Giáo dục Quốc phòng – An ninh                                                                            4 TC

– Điều kiện tiên quyết: Không

– Nội dung: Giới thiệu cơ bản về: Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo,về bảo vệ an ninh quốc gia; Về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước ta, về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc;

Xác định được những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam; Thực hiện được đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội); các kỹ năng cơ bản của kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC và một số loại vũ khí thông thường;

Trên cơ sở đó giúp sinh viên tự ý thức được trách nhiệm của bản thân, tích cực học tập rèn luyện, phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

5.3. Giáo dục thể chất                                                                                                     2 TC

– Điều kiện tiên quyết: Không

– Nội dung:

Lý thuyết: Giới thiệu những kiến thức chung về lý luận và phương pháp giáo dục thể chất. Vai trò tác dụng của một số môn thể thao đối với việc rèn luyện thểchất cho sinh viên. Nội dung đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cho sinh viên.

Thực hành: Các bài tập thể dục tay không, các bài tập bổ trợ chuyên môn. Kỹ thuật chạy cự ly trung bình, kỹ thuật chạy cự ly ngắn, kỹ thuật Bóng chuyền. Nội dung về phương pháp tổ chức kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện thânthể cho, sinh viên.

Trên cơ sở đó giúp sinh viên: Thực hiện được kỹ thuật cơ bản các môn thể thao, kỹ năng tổ chức tập luyện và thi đấu một số môn thể thao, kỹ năng tổ chức các hoạt động giao lưu, thể dục thể thao trong và ngoài nhà trường; Giúp sinh viên nâng cao thể chất, khơi dậy tinh thần dân tộc.

5.4. Tiếng anh cơ bản 1                                                                                                  2 TC

– Điều kiện tiên quyết: Không

– Nội dung: Có thể hiểu, sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. Có thể tự giới thiệu bản thân và người khác; có thể trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè v.v… Có thể giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.

5.5. Tiếng anh cơ bản 2                                                                                                  2 TC

– Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh cơ bản 1

– Nội dung: Có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.

5.6. Nhập môn tin học                                                                                                     2 TC

– Điều kiện tiên quyết: Không

– Nội dung: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về tin học và kỹ năng sử dụng tin học văn phòng, bao gồm: nắm vững các khái niệm cơ bản trong tin học; kỹ năng sử dụng các chức năng thao tác cơ bản về: Hệ điều hành Windows, Microsoft Word,  Microsoft Excel; biết sử dụng Intenet, phòng chống và diệt Virút tin học.

5.7. Pháp luật đại cương                                                                                                2 TC

– Điều kiện tiên quyết: Không

– Nội dung: Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật; Một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật hiến pháp, Luật lao động, Luật dân sự, Luật hình sự

5.8. Giải tích mạch điện                                                                                                 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không.

Nội dung: Các khái niệm cơ bản về mạch điện; Các phương pháp phân tích mạch điện cơ bản; Các phương pháp phân tích mạch điện tuyến tính; Các hệ phương trình đặc tính của bốn cực; Các cách nối ghép của bốn cực tuyến tính tương hỗ; Mạch lọc tần số và các tính chất của mạch lọc tần số.

5.9. Lắp mạch Điện tử cơ bản                                                                                       2 TC

– Điều kiện tiên quyết: Không

– Nội dung: Sử dụng thiết bị, dụng cụ Đo lường điên tử; Chọn linh kiện điện tử; Hàn thiếc; Lắp mạch điện tử cơ bản.

5.10. Sửa chữa thiết bị điện hạ áp                                                                                2 TC

– Điều kiện tiên quyết: Không

– Nội dung: An toàn lao động; Phương pháp và thao tác đo lường điện; Các khái niệm cơ bản về vật liệu điện; Máy điện; Khí cụ điện cơ bản.

5.11. Lắp mạch Điện tử tương tự                                                                                  2 TC

– Điều kiện tiên quyết: Giải tích mạch điện.

– Nội dung: Lắp mạch nguồn; Lắp mạch xén và mạch ghim điện áp; Lắp mạch khuếch đại; Lắp mạch dao động.

5.12. Lắp mạch Điện tử số                                                                                             2 TC

– Điều kiện tiên quyết: Không.

– Nội dung: Lắp mạch các cổng logic; Ghép nối vi mạch số họ TTL và họ CMOS; Lắp mạch tổ hợp MSI; Lắp mạch tuần tự.

5.13. Lắp mạch Cảm biến                                                                                              2 TC

– Điều kiện tiên quyết: Không

– Nội dung: Lắp mạch cảm biến nhiệt độ; Lắp mạch cảm biến quang; Lắp mạch cảm biến tiệm cận; Lắp mạch cảm biến xác định vị trí và khoảng cách; Lắp mạch cảm biến lực, cảm biến áp suất; Lắp mạch cảm biến khí gas, cảm biến độ ẩm.

5.14. Thiết kế và gia công mạch điện tử                                                                      4 TC

– Điều kiện tiên quyết: Lắp mạch Điện tử cơ bản.

– Nội dung: Sử dụng phần mền thiết kế mạch điện tử; Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử tương tự; Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử số; Thiết kế mạch in, gia công, lắp ráp mạch điện tử ứng dụng.

5.15. Lập trình Vi điều khiển cơ bản                                                                            2 TC

– Điều kiện tiên quyết: Lắp mạch Điện tử số.

– Nội dung: Phân loại các họ vi điều khiển; Sử dụng ngôn ngữ lập trình C cho vi điều khiển; Thiết kế, lập trình và mô phỏng ứng dụng cơ bản của vi điều khiển;

5.16. Lập trình Vi điều khiển ứng dụng                                                                       2 TC

– Điều kiện tiên quyết: Lắp mạch cảm biến.

– Nội dung: Khảo sát các ứng dụng của vi điều khiển trong thực tế; Thiết kế và lập trình các ứng dụng vi điều khiển; Gia công và hoàn thiện các mạch ứng dụng vi điều khiển.

5.17. Thiết kế mạch quảng cáo dùng vi điều khiển                                                   2 TC

– Điều kiện tiên quyết: Lắp mạch Cảm biến.

– Nội dung: Khảo sát về bảng hiệu quảng cáo; Thiết kế và thi công bảng quảng cáo LED đơn; Thiết kế và thi công bảng quảng cáo LED ma trận.

5.18. Lắp mạch Điện tử công suất                                                                                2 TC

– Điều kiện tiên quyết: Lắp mạch Điện tử cơ bản.

– Nội dung: Chọn linh kiện điện tử công suất; Lắp mạch chỉnh lưu công suất; Lắp mạch biến đổi điện áp; Lắp mạch nghịch lưu và biến tần.

5.19. Lập trình PLC cơ bản                                                                                            2 TC

– Điều kiện tiên quyết: Sửa chữa thiết bị điện hạ áp

– Nội dung: Khái niệm về thiết bị lập trình PLC; Khái quát chung về quá trình điều khiển trong công nghiệp; Cấu trúc phần cứng PLC;  Kết nối giữa PLC và thiết bị ngoại vi; Phương pháp lập trình điều khiển PLC; Cấu trúc lệnh và cách viết chương trình; Các ứng dụng PLC: khởi động động cơ, đổi chiều quay động cơ, điều khiển tốc độ động cơ.

5.20. Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ điện và điện khí nén                         2 TC

– Điều kiện tiên quyết: Sửa chữa thiết bị điện hạ áp.

– Nội dung: Điều chỉnh tốc độ động cơ điện; Tự động khống chế truyền động điện; Các phần tử trong hệ thống điện khí nén; Thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống điều khiển điện khí nén; Vận hành và kiểm tra hệ thống điều khiển điện – khí nén.

5.21. Bảo trì thiết bị điện tử dân dụng                                                                         4 TC

– Điều kiện tiên quyết: Thiết kế và gia công mạch điện tử

– Nội dung: Sửa chữa bộ nguồn trong thiết bị điện tử dân dụng; Sửa chữa hệ thống điều khiển trong thiết bị điện tử dân dụng; Sửa chữa mạch điện công suất trong thiết bị điện tử dân dụng.

5.22. Bảo trì máy vi tính                                                                                                 4 TC

– Điều kiện tiên quyết: Thiết kế và gia công mạch điện tử

– Nội dung: Khảo sát bộ nguồn ATX; Sửa chữa mạch cấp trước bộ nguồn ATX;  Sửa chữa mạch công suất bộ nguồn ATX; Khảo sát Monitor; Sửa chữa mạch nguồn Monitor; Sửa chữa mạch quét Monitor; Sửa chữa mạch tín hiệu Monitor; Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cho CPU.

5.23. Lắp đặt, bảo trì mô hình dây chuyền sản xuất tự động                                   4 TC

– Điều kiện tiên quyết: Lắp mạch Điện tử công suất.

– Nội dung: Khảo sát dây chuyền sản xuất tự động; Thiết kế mô hình dây chuyền sản xuất tự động; Lắp đặt mô hình dây chuyền sản xuất tự động; Bảo trì các thiết bị điện tử công nghiệp.

5.24. Bảo trì thiết bị lạnh công nghiệp                                                                        4 TC

– Điều kiện tiên quyết: Lắp mạch Điện tử công suất.

– Nội dung: Sử dụng dụng cụ và thiết bị đo lường điện lạnh; Kỹ thuật gia công đường ống; Lắp đặt và vận hành thiết bị lạnh; Bảo trì thiết bị lạnh.

5.25. Thực tập sản xuất tại doanh nghiệp                                                                   10 TC

– Điều kiện tiên quyết: Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ điện và điện khí nén.

– Nội dung: Tìm hiểu cơ cấu và các hoạt động của xí nghiệp; Khảo sát một số dây chuyền sản suất tự động điện tử công nghiệp; Lắp đặt, bảo trì mô hình dây chuyền sản xuất tự động.

5.26. Thực tập tốt nghiệp                                                                                               14 TC

– Điều kiện tiên quyết: Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ điện và điện khí nén.

– Nội dung: Cơ cấu và các hoạt động của xí nghiệp; Làm quen phương thức sản xuất, quản lý phân phối sản phẩm và an toàn lao đông trong sản xuất  Tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận một số dây chuyền sản suất tự động. Bổ sung kiến thức ngành Điện tử công nghiêp. Hình thành cho sinh viên kỹ năng, kỹ xảo vận hành, sửa chữa một số dây chuyền thiết bị Điện tử công ngiệp.

6. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình.

TT Học phần sẽ giảng dạy Họ và tên Năm sinh Văn bằng cao nhất, ngành đào tạo
1 Chính trị Nguyễn Công An 1977 Thạc sĩ
Nguyễn T. Lan Anh 1979 Thạc sĩ
2 Giáo dục Quốc phòng- An ninh Nguyễn Văn Luyện 1977 Thạc sĩ
Nguyễn Văn Tuấn 1979 Thạc sĩ
3 Giáo dục thể chất Nguyễn Văn Luyện 1977 Thạc sĩ
Lê Anh Thơ 1984 Thạc sĩ
4 Tiếng anh cơ bản 1 Nguyễn T. Lan Phương 1973 Thạc sĩ
Nguyễn T. Lệ Hằng 1979 Cử Nhân
5 Tiếng anh cơ bản 2 Nguyễn T. Lan Phương 1973 Thạc sĩ
Nguyễn T. Lệ Hằng 1979 Cử Nhân
6 Nhập môn tin học Nguyễn Văn Vinh 1983 Thạc sĩ
Phạm T. Thanh Bình 1983 Thạc sĩ
7 Pháp luật đại cương Nguyễn Khắc Hải 1976 Thạc sĩ
Đinh T. Nga Phượng 1982 Thạc sĩ
8 Giải tích mạch điện Bùi Xuân Vinh 1978 Thạc sỹ, Tự động hóa
Lê Ngọc Hà 1978 Thạc sỹ, Kỹ thuật viễn thông
9 Lắp mạch Điện tử cơ bản Thái Đình Hoa 1961 Kỹ sư, Tự động hóa
Nguyễn Hữu Hòe 1959 Kỹ sư, Tự động hóa
10 Sửa chữa thiết bị điện hạ áp Nguyễn Văn Minh 1976 Thạc sỹ, SPKT Điện
Nguyễn Khắc Tuấn 1980 Thạc sỹ, Tự động hóa
11 Lắp mạch Điện tử tương tự Bùi Xuân Vinh 1978 Thạc sỹ, Tự động hóa
Nguyễn An Bình 1958 Thạc sỹ, Tự động hóa
12 Lắp mạch Điện tử số Lê Ngọc Hà 1978 Thạc sỹ, Kỹ thuật viễn thông
Dương Thị Tuyết Mai 1982 Kỹ sư, Điện tử viễn thông
13 Lắp mạch Cảm biến Hoàng Công Anh 1978 Thạc sỹ, Điện tử viễn thông
Nguyễn An Bình 1958 Thạc sỹ, Tự động hóa
14 Thiết kế và gia công mạch điện tử. Lê Hồng Lam 1981 Thạc sỹ, Kỹ thuật viễn thông
Nguyễn Đăng Thông 1982 Thạc sỹ, Điện tử viễn thông
15 Lập trình Vi điều khiển cơ bản Lê Tiến Hiếu 1987 Thạc sỹ, Kỹ thuật viễn thông
Trần Thu Trà 1982 Thạc sỹ, Kỹ thuật viễn thông
16 Lập trình Vi điều khiển ứng dụng. Nguyễn Minh Quân 1979 Thạc sĩ, Điện tử viễn thông
Lê Tiến Hiếu 1987 Thạc sỹ, Kỹ thuật viễn thông
17 Thiết kế mạch quảng cáo dùng vi điều khiển. Lê Hồng Lam 1981 Thạc sỹ, Kỹ thuật viễn thông
Lê Tiến Hiếu 1987 Thạc sỹ, Kỹ thuật viễn thông
18 Lập trình PLC cơ bản Nguyễn Thanh Long 1971 Thạc sỹ, Tự động hóa
Thái Hữu Nguyên 1974 Tiến sĩ, Điều khiển tự động
19 Lắp mạch Điện tử công suất Võ Văn Đức 1982 Kỹ sư, Điện tử viễn thông
Hoàng Công Anh 1978 Thạc sỹ, Điện tử viễn thông
20 Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ điện và điện khí nén Nguyễn Văn Minh 1976 Thạc sỹ, SPKT Điện
Nguyễn Khắc Tuấn 1980 Thạc sỹ, Tự động hóa
21 Bảo trì thiết bị điện tử dân dụng. Thái Đình Hoa 1961 Kỹ sư, Tự động hóa
Hà Huy Công 1982 Kỹ sư, Điện tử viễn thông
22 Bảo trì Máy vi tính. Võ Văn Đức 1982 Kỹ sư, Điện tử viễn thông
Hà Huy Công 1982 Kỹ sư, Điện tử viễn thông
23 Lắp đặt, bảo trì mô hình dây chuyền sản xuất tự động. Lê Văn Biên 1979 Tiến sĩ, Điện tử viễn thông
Võ Văn Đức 1982 Kỹ sư, Điện tử viễn thông
24 Bảo trì thiết bị lạnh công nghiệp. Võ Đình Hiệp 1986 Thạc sĩ, Nhiệt lạnh
Nguyễn Đình Thư 1980 Thạc sĩ, Điện tử viễn thông
25 Thực tập sản xuất tại doanh nghiệp Thái Đình Hoa 1961 Kỹ sư, Tự động hóa
Lê Văn Biên 1979 Tiến sĩ, Điện tử viễn thông
26 Thực tập tốt nghiệp Thái Đình Hoa 1961 Kỹ sư, Tự động hóa
Nguyễn Minh Quân 1979 Thạc sĩ, Điện tử viễn thông

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp.

7.1. Qui trình đào tạo:

Thực hiện theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và hướng dẫn thực hiện của Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh.

7.2. Điều kiện tốt nghiệp:

Thực hiện theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và hướng dẫn thực hiện của Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh.

7.3. Thang điểm.

Thực hiện theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và hướng dẫn thực hiện của Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh.

8. Cở sở vật chất phục vụ học tập.

STT Phòng thí nghiệm, thực hành, xưởng thực tập Đơn vị quản lý Ghi chú
1 Xưởng thực hành Điện tử cơ bản Khoa Điện tử
2 Xưởng thực hành Điện cơ bản Khoa Điện
3 Xưởng thực hành Điện tử tương tự Khoa Điện tử
4 Xưởng thực hành Điện tử số Khoa Điện tử
5 Xưởng thực hành Cảm biến Khoa Điện tử
6 Xưởng thực hành Vi điều khiển Khoa Điện tử
7 Xưởng thực hành Điện tử công suất Khoa Điện tử
8 Xưởng thực hành PLC Khoa Điện
9 Xưởng thực hành Thiết kế và gia công mạch điện tử. Khoa Điện tử
10 Xưởng thực hành Trang bị điện – Điện khí nén. Khoa Điện
11 Xưởng thực hành Điện tử nâng cao Khoa Điện tử
12 Xưởng thực hành Điện lạnh Khoa Điện tử

9. Hướng dẫn thực hiện chương trình.

9.1. Sơ lược về bối cảnh xây dựng chương trình.

Các căn cứ để xây dựng chương trình:

– Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

– Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

– Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ Quốc gia Việt Nam;

– Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

– Chương trình khung, chương trình đào tạo các ngành, nghề đã ban hành;

– Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

– Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

– Công văn số 106/TCDN-DNCQ ngày 19/01/2017 của Tổng Cục dạy nghề về hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật GDNN;

– Quyết định số 66/QĐ-ĐHSPKTV ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh về việc thành lập Hội đồng phát triển chương trình và tài liệu dạy học;

– Kế thừa chương trình đào tạo bậc học cao đẳng kỹ thuật công nghệ hiện hành của Trường và chương trình đào tạo cao đẳng nghề của Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội mà nhà trường đang áp dụng giảng dạy, cũng như tham khảo chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ của các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam và thế giới. Trong đó đã bổ sung, hiệu chỉnh nội dung nhiều mô-đun phù hợp với xu thế phát triển hiện nay của ngành Điện tử công nghiệp và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

9.2. Nguyên tắc sử dụng chương trình:

Chương trình này được biên soạn theo hướng đổi mới phương pháp dạy và học đại học, tinh giản số giờ lý thuyết, dành nhiều thời gian cho sinh viên tự nghiên cứu, đọc tài liệu, thảo luận, làm các bài tập. Khối lượng kiến thức của chương trình phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kế hoạch giảng dạy trong chương trình đã được hội đồng chuyên môn thống nhất. Khi xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể cho mỗi khóa học, trình tự các học phần, mô-đun cần được thực hiện đúng để đảm bảo tính logic, tính kế thừa, nội dung mô-đun trước là kiến thức, kỹ năng nền tảng để thực hiện mô-đun sau.

Khi xây dựng đề cương chi tiết (Mẫu 4), mục tiêu và nội dung của đề cương chi tiết cần bám sát mục 5 của mẫu 3 này (Mục 5. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần, mô-đun). Nội dung của đề cương chi tiết giữa các học phần, mô-đun không được trùng lặp, chồng chéo nhau.

Các mô-đun thuộc khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp thực hành có trong chương trình phải giảng dạy theo hướng tích hợp cho từng bài học.

Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ:

+ Kiểm tra thường xuyên do giáo viên giảng dạy học phần, mô-đun thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học theo từng học phần, mô-đun thông qua việc kiểm tra vấn đáp trong giờ học, kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, kiểm tra một số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác;

+ Kiểm tra định kỳ cần được quy định cụ thể trong chương trình chi tiết học phần, mô-đun; kiểm tra định kỳ có thể bằng hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm bài tập lớn, tiểu luận, làm bài thực hành, thực tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác;

+ Quy trình kiểm tra, số bài kiểm tra cho từng học phần, mô-đun cụ thể phải bảo đảm trong một học phần, mô- đun có ít nhất một điểm kiểm tra thường xuyên, một điểm kiểm tra định kỳ.

Tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun:

+ Thực hiện theo khoản 2, khoản 3 điều 12 thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và hướng dẫn thực hiện của Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh.

Đơn vị thời gian trong chương trình đào tạo:

Thời gian học tập tính theo giờ và được quy ra đơn vị tín chỉ để xác định khối lượng học tập tối thiểu đối với từng cấp trình độ đào tạo. Đơn vị thời gian trong chương trình đào tạo được tính quy đổi như sau:

+ Một tín chỉ được quy định tối thiểu bằng 15 giờ học lý thuyết và 30 giờ tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn hoặc bằng 30 giờ thực hành, thí nghiệm, thảo luận và 15 giờ tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn hoặc bằng 30 giờ thực tập tại cơ sở, làm tiểu luận, bài tập lớn, đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Thời gian tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn là điều kiện để người học tiếp thu kiến thức, kỹ năng nhưng không tính quy đổi ra giờ tín chỉ trong chương trình.

+ Một giờ học thực hành/tích hợp là 60 phút; một giờ học lý thuyết là 45 phút.

+ Một ngày học thực hành/tích hợp không quá 8 giờ; một ngày học lý thuyết không quá 6 giờ.

+ Mỗi tuần học không quá 40 giờ thực hành/tích hợp hoặc 30 giờ lý thuyết..

9.3. Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện một số học phần:

+ Các môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh cũng học theo học chế tín chỉ nhưng được cấp chứng chỉ riêng, Không tính điểm trong điểm trung bình chung cuối khóa.

+ Căn cứ vào điều kiện thực tế, đặc thù riêng của mỗi học phần, mô đun để đưa ra các phương pháp kiểm tra đánh giá khác nhau (vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm khách quan, thực hành, đánh giá sản phẩm … ). Mỗi học phần, mô-đun có trong chương trình cần thực hiện một số bài kiểm tra quá trình học tập ít nhất là bằng số tín chỉ của học phần, mô-đun đó. Kết thúc mỗi học phần, mô-đun cần có một bài kiểm tra hoặc bài thi.

+ Các mô-đun tự chọn: Người học chọn học 10 tín chỉ trong tổng số 20 tín chỉ tự chọn. Nội dung của các mô-đun tự chọn được xây dựng hoàn toàn độc lập, có tính mở, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng nên có thể bố trí giảng dạy các mô-đun tự chọn song song với nhau.

+ Thực tập sản xuất và thực tập tốt nghiệp để sinh viên tiếp cận một cách toàn diện môi trường công tác của người kỹ sư tương lai như: Quản lý sản xuất, bố trí kế hoạch. Nếu có thể nên giao đề tài tốt nghiệp cho sinh viên nghiên cứu trong quá trình thực tập tốt nghiệp. Sinh viên thực tập tốt nghiệp được gửi đến các doanh nghiệp hoặc thực tập tại Trường. Hết thời gian yêu cầu, sinh viên phải viết báo cáo thực tập, xin ý kiến nhận xét của cơ sở (nếu thực tập ngoài trường), trình bày báo cáo và sản phẩm có được trước hội đồng.