fbpx

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học  I. Ngành đào tạo Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật ôtô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện tử …

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ  THẠC SĨ, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM  2020           Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (mã trường: SKV) là đại học công lập với 60 năm xây dựng và phát triển, có chức năng đào tạo giáo viên …

Tuyển sinh Liên thông chuyển đổi từ Cao đẳng nghề sang Cao đẳng kỹ thuật.

THÔNG BÁOTUYỂN SINH LIÊN THÔNGCHUYỂN ĐỔI TỪ CAO ĐẲNG NGHỀ SANG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Năm 2019, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh liên thông chuyển đổi từ cao đẳng nghề sang cao đẳng chính quy như sau:I. Các ngành đào tạo TT Ngành đào tạo Mã ngành TT …

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng, hệ chính quy năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ  THẠC SĨ, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM  2019         Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (mã trường: SKV) là đại học công lập với gần 60 năm xây dựng và phát triển, có chức năng đào tạo nguồn nhân …