fbpx

Chuẩn đầu ra – Máy lạnh & Điều hòa không khí

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

 

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Máy lạnh & Điều hòa không khí

  1. Kiến thức:

– Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hoá, xã hội, về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và các hoạt động xã hội;

– Có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp tiếng anh cơ bản;

– Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản: Sử dụng máy vi tính, xử lý văn bản Word, sử dụng bảng tính Excel, sử dụng trình chiếu PowerPoint, sử dụng Internet để tra cứu thông tin;

– Mô tả được quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn thiết bị điện –lạnh;

– Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các thiết bị máy lạnh, đặc biệt là các thiết bị lạnh công nghiệp;

– Giải thích được các ký hiệu thuật ngữ chuyên ngành trên các bản vẽ thi công, hoàn công.

  1. Kỹ năng:

– Đọc được bản vẽ điện, nhận biết chính xác các ký hiệu trong sơ đồ, tra cứu được thiết bị qua các kí tự chữ – số, thống kê lập biểu chính xác số lượng, chủng loại vật tư và thiết bị;

– Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đo lường điện lạnh;

– Sử dụng thành thạo bộ dụng cụ, thiết bị sửa chữa điện lạnh chuyên dụng;

– Đọc, đo được trị số và xác định được tình trạng thiết bị lạnh;

– Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí để tính toán và thiết kế theo đúng quy trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong thời gian quy định;

– Gia công, lắp đặt và hiệu chỉnh chế độ vận hành phù hợp theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong thời gian quy định;

– Bảo trì được các hệ thống thiết bị lạnh công nghiệp đơn giản;

– Sửa chữa các hệ thống lạnh, hệ thống điện, đo luờng điện, các thiết bị và hệ thống bảo vệ cơ bản đúng quy trình, kỹ thuật trong thời gian quy định;

– Xác định, phân tích và đánh giá thông tin trong phạm vi rộng một cách có nhận thức và tư duy sáng tạo;

– Truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm việc;

– Vận dụng sáng tạo các kiến thức chuyên môn, kiến thức công nghệ thông tin, kiến thức về văn hóa – xã hội để thực hiện công việc trong các điều kiện khác nhau.

  1. Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

– Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong lĩnh vực Kỹ thuật máy lạnh & Điêu hòa không khí ở điều kiện làm việc khác nhau;

– Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định trong lĩnh vực Kỹ thuật máy lạnh & Điêu hòa không khí; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

– Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

– Tự tìm việc làm, tạo việc làm cho người khác sau khi tốt nghiệp hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn;

– Tổ chức kỷ luật cao và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.