fbpx

Tuyển sinh Liên thông chuyển đổi từ Cao đẳng nghề sang Cao đẳng kỹ thuật.

THÔNG BÁOTUYỂN SINH LIÊN THÔNGCHUYỂN ĐỔI TỪ CAO ĐẲNG NGHỀ SANG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Năm 2019, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh liên thông chuyển đổi từ cao đẳng nghề sang cao đẳng chính quy như sau:I. Các ngành đào tạo TT Ngành đào tạo Mã ngành TT …