LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN KHOA ĐIỆN TỬ

Ban Điện tử – Tin học – tiền thân của khoa Điện tử trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh – được thành lập vào tháng 10/1996 với 14 cán bộ giáo viên, công nhân viên. Nhiệm vụ của Ban là đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng, trung cấp và công nhân kỹ thuật. Trong giai đoạn đầu thành lập, cơ sở vật chất và tài liệu học tập của Ban đang còn rất khiêm tốn. Tập thể cán bộ giáo viên trong Ban đã nỗ lực rất cao để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ban Điện tử – Tin học – tiền thân của khoa Điện tử trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh – được thành lập vào tháng 10/1996 với 14 cán bộ giáo viên, công nhân viên. Nhiệm vụ của Ban là đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng, trung cấp và công nhân kỹ thuật. Trong giai đoạn đầu thành lập, cơ sở vật chất và tài liệu học tập của Ban đang còn rất khiêm tốn. Tập thể cán bộ giáo viên trong Ban đã nỗ lực rất cao để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Được sử ủng hộ của lãnh đạo Trường, cùng với sự đoàn kết nhất trí và quyết tâm cao của tập thể cán bộ giáo viên trong Ban, đến năm 1998 Ban Điện tử – Tin học được nâng cấp thành Khoa Điện tử – Tin học với một cơ sở vật chất có thể đáp ứng được yêu cầu đào tạo và một đội ngũ cán bộ giáo viên tương đối vững vàng.
Cùng với sự phát triển của Nhà trường, khoa Điện tử – Tin học cũng có những bước tiến vững chắc. Liên tiếp những năm sau đó, lượng sinh viên theo học các ngành của Khoa ngày càng tăng, chất lượng đào tạo được khẳng định, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo được bổ sung, đội ngũ cán bộ giáo viên được tăng cường.
Đến năm 2001, với nhu cầu học tập ngành tin học tăng cao, cùng với việc tái cơ cấu lại các nhóm ngành nghề, bộ phận đào tạo tin học của khoa Điện tử – Tin học được tách ra thành khoa Công nghệ thông tin và bộ phận đào tạo điện tử được sát nhập với khoa Điện hình thành nên khoa Điện – Điện tử.
Trong giai đoạn này, khoa Điện – Điện tử được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng, kỹ thuật viên cao đẳng, trung cấp kỹ thuật và công nhân kỹ thuật cho các ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Tự động hóa và Điện tử máy tính. Hàng năm, lưu lượng sinh viên theo học các ngành của Khoa tăng mạnh, đội ngũ cán bộ giáo viên cũng được tăng cường và có chất lượng chuyên môn tốt, cơ sở vật chất được đầu tư tương đối hiện đại và đồng bộ đáp ứng tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ của Khoa.
Với định hướng phát triển của Nhà trường, khoa Điện – Điện tử được giao nhiệm vụ chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đào tạo trình độ đại học các ngành Công nghệ kỹ thuật điện và Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông. Trước yêu cầu đó, ban chủ nhiệm khoa đã đề ra hướng đi đúng đắn và cùng với tập thể cán bộ giáo viên trong khoa đồng lòng nhất trí quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Liên tục các giáo viên được cử đi học tập nâng cao trình độ, đội ngũ cán bộ giáo viên được tăng cường từ các sinh viên được đào tạo cơ bản ở các trường Đại học lớn trong cả nước, các trang thiết bị mới và đồng bộ được đầu tư, chương trình đào tạo và tài liệu học tập được nghiên cứu, xây dựng và bổ sung…
Năm 2006, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh được thành lập trên cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Vinh. Và ngày 01/6/2006, khoa Điện tử được thành lập trên cơ sở tách ra từ khoa Điện – Điện tử theo quyết định số 660/QĐ-LĐTB&XH ngày 03 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng bộ LĐTB&XH. Một giai đoạn phát triển mới của Khoa với nhiều thuận lợi cũng như thách thức.
Hiện nay, khoa Điện tử được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông trình độ Đại học và Cao đẳng; ngành Điện tử công nghiệp trình độ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề. Khoa có 20 cán bộ giáo viên cơ hữu và 03 giáo viên thỉnh giảng. Đội ngũ cán bộ giáo viên của khoa có độ tuổi trung bình trẻ nhất trường, có trình độ chuyên môn tốt, nhiệt tình trong công việc. Lưu lượng học sinh, sinh viên hàng năm của khoa Điện tử xấp xỉ 1000 SV. Hàng năm, khoảng 150 – 200 sinh viên của Khoa tốt nghiệp và trở thành lực lượng lao động có chất lượng tốt đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước.