CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA KHOA ĐIỆN TỬ

Cơ sở vật chất nghiên cứu và đào tạo các ngành, nghề của Khoa Điện tử được tổ chức thành một hệ thống các phòng thực hành bố trí dạng phòng học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành tại dãy nhà A4, bao gồm: Các Phòng thực hành phục vụ đào tạo, bao gồm các Phòng thực hành cơ sở ngành và các Phòng thực hành chuyên ngành, các Phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên sâu.

  1. Các phòng thực hành cơ sở ngành:

Các phòng thực hành cơ sở ngành thực hiện các bài thực hành liên quan đến các môn học cơ sở để giúp cho sinh viên nắm vững những kiến thức lý thuyết như: Lý thuyết mạch; Xử lý tín hiệu; Kỹ thuật điện tử; Điện tử tương tự, Điện tử số, v.v.. Các phòng thực hành cơ sở ngành giảng viên của khoa phụ trách và quản lý. Đối tượng phục vụ là tất cả sinh viên các loại hình, các cấp bậc đào tạo trong và ngoài ngành. Mỗi phòng thực hành có một cán bộ giảng dạy phục vụ và phụ trách đảm bảo hoạt động và giữ gìn tài sản của phòng thực hành. Nội dung các bài thực hành cơ sở do nhóm các giảng viên chuyên môn quyết định và biên soạn tài liệu.

  1. Các phòng thực hành chuyên ngành:

Các phòng thực hành chuyên ngành thuộc thuộc Xưởng Điện tử – Điện lạnh quản lý. Đây là các phòng thực hành liên quan đến lĩnh vực chuyên môn mà xưởng phụ trách. Đối tượng phục vụ là cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, sinh viên NCKH, sinh viên học thức hành các chuyên ngành Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật máy tính, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí. Phòng thực hành chuyên ngành do cán bộ giảng dạy chuyên ngành trực tiếp phụ trách và điều hành theo sự phân công của Xưởng. Các phòng thực hành chuyên ngành gắn chặt với định hướng phát triển chuyên môn của Khoa. Các phòng thực hành chuyên ngành có mối liên hệ chặt chẽ với các Phòng nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu của Khoa tại tòa nhà KH&CN.

  1. Các phòng thí nghiệm nghiên cứu:

Các phòng thí nghiệm nghiên cứu được đặt tại tòa nhà 11 tầng – Trung tâm nghiên cứu và phát triển. Nhiệm vụ của các phòng thí nghiệm này là thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật máy tính.

  1. Một số hình ảnh về cơ sở vật chất

Các phòng thực hành, thí nghiệm được trang bị các thiết bị, máy móc được trang bị khá hiện đại đáp ứng cho nhu cầu học tập công nghệ của sinh viên. Một số thiết bị thực hành, thí nghiệm của khoa như:

 

Hình 3. 1. Thiết bị thực tập điện tử số

Hình 3. 2. Thiết bị thí nghiệm “Ngôi nhà thông minh”

Hình 3. 3. Thiết bị thí nghiệm các loại chuyển mạch trong hệ thống viễn thông

Thiết bị thí nghiệm Voice IP (thoại qua giao thức Internet)

Voice IP, thoại qua giao thức Internet là phương thức truyền thông dựa trên kết nối Internet. Sự phát triển của công nghệ và chất lượng kết nối Internet ngày càng cải thiện, VoIP đang được các nhà khai thác, sản xuất cho đến các doanh nghiệp và người dùng gia đình quan tâm do phương thức giao tiếp này có chi phí rất cạnh tranh.

Hình 3. 4. Thiết bị thí nghiệm Voice IP (thoại qua giao thức Internet)


Hình 3. 5. Thiết bị thí nghiệm truyền dữ liệu qua vệ tinh

 

Hình 3. 6. Thiết bị thí nghiệm Antena

 

Hình 3. 7. Thiết bị thí nghiệm hệ thống thông tin di động CDMA

 

Hình 3. 8. Thiết bị thí nghiệm hệ thống thông tin di động GSM

 

Hình 3. 9. Thiết bị thí nghiệm các loại giao thức truyền dữ liệu

 

Hình 3. 10. Thiết bị thí nghiệm thông tin viba

 

Hình 3. 11. Thiết bị thực tập Vi xử lý

Hình 3. 12. Thiết bị thực tập ASIC – VHDL (Thiết kế mạch bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng)