fbpx

Ký cam kết hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh và các Sở GDTT nước CHDCND Lào.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh và các Sở Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào đã Ký cam kết hợp tác đào tạo. . Góp phần thực hiện Nghị định thư về hợp tác đào tạo giai đoạn 2017-2022 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo …