fbpx

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh Vinh tham gia Hội thảo chương trình dự án CATALYST.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh Vinh tham gia Hội thảo chương trình dự án CATALYST. Vừa qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã tham gia Hội thảo khởi động chương trình cho dự án CATALYST (Communicative Approaches in University Vocational teaching methodology focusing on Improving Educational Yeild and Sustainability) …