fbpx

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học  I. Ngành đào tạo Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật ôtô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện tử …