Một số điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông với nhiều điểm mới. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 cơ bản giữ … Continue reading Một số điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020