fbpx

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy Nghệ An và của Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh về công tác Đảng, ngày 9/1/2018, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.
         Tham dự hội nghị có PGS.TS Hoàng Thị Minh Phương – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong BCH Đảng bộ cùng toàn thể Đảng viên cán bộ chủ chốt và viên chức đang công tác tại Trường.

 

PGS.TS Hoàng Thị Minh Phương – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng
phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Chu Tiến Sơn – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Báo cáo viên đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên Trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Chu Tiến Sơn – Báo cáo viên Tỉnh ủy

Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành nêu trên là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để cùng toàn thể Đảng viên cán bộ chủ chốt và viên chức nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của các Nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Sau Hội nghị học tập, toàn thể Đảng viên, viên chức đều viết bài thu hoạch và đề ra chương trình hành động của bản thân trong công tác.

 

Tác giả: TT Thông tin – Thư viện