fbpx

Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2018

Thực hiện Kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2018, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn vào ngày 29/9/2018.
TS. Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Trường phát biểu quán triệt lớp bồi dưỡng

Đây là lớp bồi dưỡng đầu tiên cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong nhiệm kỳ mới 2017- 2022.

Đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó chủ tịch LĐLĐ Nghệ An – Báo cáo viên
Tham dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng, về phía Công đoàn Trường có TS. Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Trường; các đồng chí trong Ban thường vụ; Ban chấp hành Công đoàn Trường và BCH Công đoàn bộ phận trực thuộc.
Báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An.
Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Trường, đồng chí TS. Nguyễn Thanh Bình yêu  cầu các học viên cần tập trung chú ý theo dõi, nắm chắc những nội dung cơ bản được giảng viên truyền đạt. Sau lớp tập huấn, các Công đoàn bộ phận cần tập triển khai tổ chức tốt hoạt động công đoàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của tổ chức; tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn; tổ chức các hoạt động mang tính xã hội cao, giám sát thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn và tích cực tổ chức hoạt động tương thân tương ái ngay tại cơ sở; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng công đoàn cơ sở.
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Chí Công đã truyền đạt những nội dung chính sau: tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở; phương pháp hoạt động của tổ công đoàn, công đoàn bộ phận; cách quản lý đoàn viên, tuyên truyền phát triển đoàn viên; các nội dung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; nội dung phương pháp công tác của chủ tịch công đoàn.

Trong khuôn khổ thời gian lớp tập huấn, các học viên đã cùng nhau trao đổi những khó khăn, vướng mắc, cùng báo cáo viên tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ hoạt động công đoàn tại cơ sở theo Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng
Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực hiệu quả, tạo dựng nền nếp sinh hoạt tập thể, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các cán bộ công đoàn.
Tác giả: TT Thông tin – Thư viện